34. Klubová výstava - 23.10.2020

34. klubová výstava sa aj napriek pandemickej situácii konala a to v súlade so všetkými bezpečnostými opatreniami vyhlásnenými vládou SR v súvislosti s pandémiou COVID-19. Aj keď sa výrazne zredukoval počet zúčastnených, krásne počasie a výborná nálada nás presvedčili, že uskotočniť výstavu aj v tejto neľahkej situácii bol dobrý nápad. Všetkým zúčastneným ďakujeme a s tými, čo sa nemohli dostaviť sa radi uvidíme nabudúce.

 

Miesto: Kamenný mlyn 
Dňa: 23.10.2020 
rozhodca/judge: Linda Voláriková (SK)

                                         

PODROBNÉ VÝSLEDKY