Ďakujeme za Vašu účasť a tešíme sa na stretnutie na ďalšej výstave


online výsledky tu