30 ROKOV CHOVU BRIARDOV NA SLOVENSKU

Briard je pôvodné francúzske plemeno s bohatou históriou. Na prvý pohľad zaujme svojim osrstením a každý, kto ho spozná bude okúzlený jeho radostným prístupom k životu. Svojej prezývke “srdce obalené chlpami” naozaj zostane verný. Pôvodne bol šlachtený ako pastiersky pes, v súčasnosti sa uplatňuje ako príjemný, temperamentný rodinný spoločník s výbornými predpokladmi na akékoľvek psie športy.

tabor2.JPG


A ako sa k nám naše briardy vôbec dostali? Prvý briard sa do bývalej ČSSR (konkrétne do Prahy) dostal v roku 1969 a v roku 1971 bol odchovaný prvý vrh tohoto plemena, odvtedy sa briard rozšíril aj do ostatných častí republiky. Na Slovensko sa prvé oficiálne importy briardov uskutočnili v roku 1977 (Cora Zikar, Britt a Brix Belong).

Prvý vrh na Slovensku  (1980) odchovala chovateľská stanica Tatranka z Popradu, o rok neskôr odchovali ešte jeden vrh, z týchto dvoch vrhov pochádzalo 9 psov a 3 sučky. Bohužiaľ do ďalšieho chovu vôbec nezasiahli.

V roku 1982 začala pôsobiť chovateľská stanica p.Valentu „z Jurských pustákov" , z jej odchovov pôsobili v chove čierne psy Artik a Andy  z Jurských pustákov, ktorí do chovu výraznejšie nezasiahlil. V roku 1983 vzniká ďalšia chovateľská stanica manž.Surových „z Tuly". Neustále boli pre rozvoj slovenského chovu potrebné sučky z českého chovu a chov na Slovensku sa rozbiehal pomaly, i keď sme mali niekoľko výnimočných psov, ktorí pôsobili v celorepublikovom chove.

Briard zaujal aj mnohých kynológov, ktorí sa s ním venovali výcviku. Za mnohých pracovne úspešných briardov by som najviac vyzdvihla: LARRY Belong (SVV3, IPO3), AFRIC Černý favorit (SVV2, IPO3), NORBO Belong (IPO3), CLAUDINE z Ecolonu (SVV2, IPO3), CLEON z Evakaru(SVV2), ALAN Bačuv sen, CAR z Panského mlýna (SVV2, IPO3), ALAN Šajarská perla (SVV2, IPO2), HARMONY z Ecolonu (SVV2, IPO3), BETTY z Bramilu (SVV2)....

V roku 1985 sa podarilo nadšencom okolo briardov založiť (zatiaľ len pod hlavičkou Zväzarmu) chovateľskú skupinu venujúcu sa špeciálne briardom, ktorá dala základ pre vznik samostatného chovateľského klubu - BRIARD Klubu, ktorý funguje doteraz. Vďaka týmto milovníkom plemena sa podarilo dať základ kvalitnému chovu, ktorého úspechy môžeme vidieť aj v súčasnosti. Patrí im za to veľké poďakovanie, za všetkých spomeniem aspoň: MUDr.Milan Vigaš s rodinou, MVDr.Danica Kocúrová-Stržinková, Katarína Melišová-Chovančíková, Peter Juhás, Monika Mikšíková. Briard klub začal organizovať samostatné špeciálne výstavy pre plemeno, postupne mali briardy aj vlastné bonitácie, zvody mladých a pravidelne vychádzal spravodajca pre chovateľov  a priaznivcov plemena briard.

Prielom v chove môžeme vidieť cca od roku 1987, kedy sa začalo chovať na kvalitných chovných sučkách a aj výber plemenníkov sa rozšíril ( aj vďaka ochote zahraničných majiteľov chovných psov prísť kryť na Slovensko). Po revolúcii a otvorení hraníc sa výrazne rozšírila možnosť importovania chovných zvierat a ruka v ruke aj s veľkou paletou možnosti výberu plemenníka. Na Slovensku začali pôsobiť chovateľské stanice, ktoré mali odchovy na vysokej celoeurópskej kvalite - „Vigo" chovateľa MUDr.Milana Vigaša, „z Dúbravských sadov" manž.Muránskych, „Kasiterit" chovateľky Moniky Mikšíkovej, „Amera" chovateľky Ivony Pírovej.

Výsledky našich odchovov oceňovali aj špecialisti na plemeno briard zo zahraničia, kde psy zo slovenského chovu získavali prestížne tituly aj pri zachovaní pracovných kvalít -

ARROW Vigo -Svetový víťaz Dortmund ´91, Interchampion, Šampion ČSFR, Stredoeurópsky víťaz Brno ´91 , Klubový víťaz Polska ´89, Slovenska ´91, Švajčiarska ´91, Selectionne Nemecko ´91, Slovensko ´92, Skúšky : ZM, ZVV1, IPO1,IPO2,IPO3, PO, ZOP, ZPU1.
AIRY Vigo - Interšampiónka, Šampiónka mnohých zemí, niekoľkonásobná Klubová víťazka, skúšky: IPO1, SVV1
ALIDA Vigo - šampiónka ČSFSR...skúšky: SVV1
AREMA Vigo - krajská víťazka, SVV2, IPO2
BABY Kasiterit - Klubový šampión, Interšampión, Šampión ČSFR, ČR, SR, A, D, PL, Klubová víťazka ČSFR 1992, Klubová víťazka Českej republiky 1993, Polska 1992, Švajčiarska 1993, Nemecka 1992, 1993,V1, Víťaz tr. pracovnej na Svetovej výstave v Berne (CH) ´94, Bundessiegerin, Národná vítazka SR 1994, ČR 1994, skúška SZP1
CAMIL Kasiterit - Svetový víťaz 96, Klubový víťaz, Šampión...
CLERMONT Vigo - Interšampión, Šampión ČR, SR, A... skúšky: IPO1
CARISSA Vigo - Interšampión, šampión SR, ČR, A, Klubová víťazka ČR ´94, ´96, Rakúska ´94, SR ´98, skúška: IPO1
CONSUELA Vigo - Interšampión, Šampión ČR, SR, A... skúšky: IPO1
CHABLIS Vigo - Klubová víťazka, Šampión SR...skúšky: IPO1
DARKY Vigo - Klubový šampión SR, H, Interšampión, Šampión SR, ČR, H, A, Junior šampión Maďarska, Grand šampión Maďarska, Klubový víťaz Maďarska 1994, 1996 a 2000, Slovenska 1996, českej republiky 2000, Stredoeurópsky víťaz ´94, Juho-východoeurópsky víťaz ´99, Skúšky: IP01
GASTON Kasiterit - Klubový šampión, Interšampión, Šampión SR, ČR, PL, Prahy , Klubový víťaz Polska 1998 , Slovenska 1999 , Európsky víťaz Tulln 1999 , Národný víťaz SR 1998 a 1999, Skúšky: ZM, BH, Svv1
ANDROMEDA Bhatinda - Šampiónka SR, ČR, Klubová víťazka ČR, skúšky: IPO2, SVV2...
AURIGA Bhatinda - Šampiónka SR, ČR, Selectioné CR, skúšky: SVV2, IPO3
Notre Dame Bay XITUS KASITERIT - Šampión SR, D...
Notre Dame Bay XENA KASITERIT - Šampiónka mnohých krajín, skúšky: SVV1

Spomínané briardy dali základ ďalšiemu chovu súčasných briardov, ktoré sú taktiež na špičkovej svetovej úrovni. Ich kvality sa ukazujú nielen na poli výstavnom, či pracovnom, ale aj na svetovo uznávaných Selection - prehliadka a výber exteriérovo a povahovo najkvalitnejších jedincov. Selection sa konajú v rôznych štátoch (najcenenejšie sú vo Francúzsku, Belgicku, Nemecku) a pes, ktorý získa ocenenie Selectione dostáva "titul" chovne veľmi ceneného zvieraťa, ktoré je uznávané všetkými chovateľmi. Zo slovenského chovu tento titul získali: ABBADO Arte Cassari (sel.F 2005, SR), ALFIO Arte Cassari (sel.F 2004, 2006,B, SR skúšky: IPO3), BANCO Arte Cassari (sel.SR 2004), CARLOS Arte Cassari (sel.F 2003), BLACK BIRD Shaggy Kasiterit (sel.F 2007), DARSSINTA Eminentia Sibra (sel.F 2009, CZ 2010, skúšky: BH, FPr1).

V posledných rokoch aj vďaka zákazu kupírovania chov briardov čo do kvantity stagnuje, našťastie sa to zatiaľ neodráža na kvalite odchovaných jedincov. V chove pôsobia chovateľské stanice: ARTE CASSARI chovateľky Zuzany Likierovej, EMINENTIA SIBRA chovateľky MVDr.Silvie Ficovej, VESELÝ DVOR chovateľky Zuzany Kopčokovej a začínajúca  BONAVENTURA BRIE chovateľa Jozefa Bystroňa.

Chov briardov na Slovensku je vedený pod záštitou BRIARD KLUBU SR, ktorý tohto roku oslavuje 25 rokov svojho fungovania. Všetky novinky a informácie ohľadom briardov prezentuje klub na svojej webovej stránke www.briardklub.sk Všetci priaznivci plemena sú srdečne vítaní na akejkoľvek akcii, ktorú pravidelne Briard klub organizuje a zároveň klub uvíta každého nového člena.

autor textu: MVDr.Silvia Ficová