BKSK vykonáva bonitáciu psov v deň Klubovej výstavy a to po jej skončení. Samozrejme po dohode s vedením klubu sa jedince zbonitujú aj v inom termíne.

Ak chcete zbonitovať Vášho "miláčika", je dôležité, informovať o tom vedenie klubu a zaplatiť príslušný poplatok (viď nižšie). Dá sa aj v deň konania bonitácie, priamo na mieste.

bonitačné poplatky:   člen BKSK: 22 eur

                              nečlen     : 42 eur