Briard roka 2020

Všetkým briardom aj briardárom, ktorí tento rok zvládli, gratulujeme :-)

V dôsledku obmedzení a opatrení pre covid-19 sa minimalizovalo množstvo "akcíi ", čo sa odrazilo aj v našej súťaži.

Vedeniu boli dodané materiály len do súťaže o Briarda roka v exteriéri.

Výsledky tu

 

 

35. KLUBOVÁ VÝSTAVA s CAC sa uskutoční 16.10.2021 v priestoroch AREÁLu Z POLYTANU, Malý Lapáš pri Nitre.

Viac informácíi čoskoro.